Du vil bli kontaktet med tilbud om vaksinasjon når det er din tur. Vi forholder oss til FHI sin prioriteringsveileder til enhver tid. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.