Kirsti Owe er vikar for Thor Odland f.o.m. 010920.

Nettbestilling av timer er dessverre ikke mulig når det er vikar.

Ring resepsjonen for time.