Kirsti Owe er vikar for Thor Odland t.o.m. 30.06.22.

Nettbestilling av timer er dessverre ikke mulig når det er vikar.

Ring resepsjonen for time.