Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

INFLUENSAVAKSINE- HVEM BØR TA DEN?

Er du en av dem som bør ta influensavaksinen?

Influensavaksine anbefales til:

Gravide fra 12. svangerskapsuke
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
o diabetes type 1 og 2
o kronisk luftveissykdom
o kronisk hjerte- og karsykdom
o kronisk leversvikt
o kronisk nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (BMI over 40)
o annen alvorlig eller kronisk sykdom

Grupper som anbefales å vaksinere seg for å beskytte andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for pasientene.
Pårørende til personer med nedsatt infeksjonsforsvar bør vurdere å vaksinere seg for å beskytte disse.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.