Koronasjekk   - trykk på lenken. 

Ikke kom på kontoret, men ta kontakt på tlf eller e- konsultasjon hvis du trenger innleggelse på sykehus, råd og støtte eller sykemelding. 

FHI testkriterier  - trykk på lenken.

Det er opprettet testkontor i underetasjen på Vardåsen kirke for pasienter fra Asker. Alle må henvises fra fastlegen eller koronatelefonen.