De fleste av legene ved Asker legesenter tilbyr nå timebestilling, reseptbestilling og e- konsultasjon via Min Helse på Helsenorge. no.

Se info om tjenesten - samt inloggingslenke.

Hva er Digital Dialog?   Hvordan Digital Dialog virker.

Innlogging Helsenorge.no